Bogata oferta dydaktyczna

Jesteś tu: Studia / Charakterystyka kierunków studiów / Zarządzanie i Inżynieria Produkcji /

Charakterystyka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z inżynierii produkcji związanej z przemysłami: motoryzacyjnym, precyzyjnym, lotniczym, maszynowym i elektromaszynowym, w tym wyrobów powszechnego użytku, okrętowym oraz poligraficznym. Dotyczy to w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (obróbki plastycznej metali, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Absolwent uzyskuje ponadto zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest realizowany na studiach I i II stopnia i pozwala uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji. Wiedza ta pozwala między innymi na rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

 

Przedmioty ogólne kierunku na studiach inżynierskich obejmują przykładowo: języki obce, psychologia i socjologia, algebra i analiza matematyczna, matematyka dyskretna, informatyka, podstawy zarządzania, organizacja i sterowanie produkcją, ekonomika i rachunkowość finansowa, marketing, eksploatacja maszyn i urządzeń, przygotowanie nowego wyrobu.

 

Absolwenci uzyskują wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również w obszarze nauk technicznych.

 

Studia I stopnia – inżynierskie o specjalności:

 • Inżynieria Procesów Produkcyjnych
 • Systemy CAD/CAM
 • Informatyczne Systemy Zarządzania
 • Zarządzanie Produkcją

 

Studia II stopnia – magisterskie o specjalnoścach:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej (w języku polskim),
 • Global Production Engineering and Management (w języku angielskim).

 

Inżynieria Procesów Producyjnych

Wiedza z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, technik wytwarzania, obejmująca kontrolę jakości, automatyzację oraz komputerowy nadzór nad wytwarzaniem i danymi.

 

Przykładowe przedmioty specjalności: nowoczesne techniki wytwarzania, komputerowe projektowanie przetwórstwa tworzyw, sterowanie elastycznych systemów wytwarzania, rozwój wyrobu w przedsiębiorstwie, kontrola jakości w zautomatyzowanym wytwarzaniu, eksploatacja danych.

 

Systemy CAD/CAM

Wiedza z zakresu szeroko rozumianego komputerowego projektowania: detali (2D, 3D), procesów i obrabiarek.
Przykładowe przedmioty specjalności: metodyka projektowania, CAD - ProEngineer, projektowanie obrabiarek NC, CAM - Pro Engineer, sztuczna inteligencja.

 

Zarządzanie Produkcją

Wiedza specjalistyczna z zakresu: organizacji procesów produkcyjnych, zasad projektowania technologiczno-organizacyjnego, planowania i sterowania produkcją, organizacji służb pomocniczych przedsiębiorstwa (transportowych, magazynowych, remontowych, narzędziowych, energetycznych itp.), logistyki, kontroli i sterowania jakością, metod i technik organizatorskich. Umiejętność projektowania, wdrażania i zarządzania w obszarze organizacji procesów i systemów produkcyjnych, a w szczególności procesów usługowych
i eksploatacyjnych. Umiejętność pracy w zespołach przygotowania i nadzoru produkcji oraz eksploatacji.

 

Przykłady przedmiotów specjalności: modelowanie systemów produkcyjnych, laboratorium systemów ERP, projektowanie systemów produkcyjnych, projektowanie systemów zarządzania jakością, zarządzanie produkcją, zarządzanie logistyczne.

 

Informatyczne Systemy Zarządzania

Absolwenci specjalności Informatyczne Systemy Zarządzania są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w projektach wdrażania informatycznych systemów informatycznych wspierających zarządzanie (ERP,CRM, BI) zarówno w MSP jak również w dużych międzynarodowych korporacjach. Absolwenci uzyskują unikalną cechę interdyscyplinarności polegającą na jednoczesnym rozumieniu zagadnień organizacyjno-technologicznych przedsiębiorstw produkcyjnych jak również znajomości zagadnień związanych z nowoczesną informatyzacją tego typu przedsiębiorstw. Realizowany program specjalizacji przygotowuje absolwenta do podjęcia atrakcyjnej pracy zarówno wśród polskich i zagranicznych firm konsultingowych, które specjalizują się wdrażaniu systemów ERP, CRM, BI jak również wśród firm, które decydują się na zakup tego typu oprogramowania i szukają pracowników, którzy pomogą im w wdrażaniu tak zaawansowanego rozwiązania informatycznego.

 

Absolwent posiada następujące praktyczne umiejętności:

 • Projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania ARIS niemieckiej firmy IDS Scheer.
 • Zarządzanie projektami wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI w oparciu o metodykę SureStep firmy Microsoft.
 • Projektowania systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI.
 • Podstaw programowania oraz algorytmizacji zagadnień organizacyjnych w przedsiębiorstwach.
 • Projektowania aplikacji bazodanowych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Opracowanie oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI.

Przedmiotami wykładanymi na specjalności Informatyczne Systemy Zarządzania są między innymi: Inżynieria oprogramowania, języki oprogramowania, systemy operacyjne, projektowanie informatycznych systemów zarządzania, zarządzanie projektami informatycznymi. Do dyspozycji studentów oddano nowoczesne laboratorium posiadające zainstalowane oprogramowanie tj. Ms Dynamics NAV, Ms Dynamics AX, Ms Dynamics CRM oraz inne zaawansowane oprogramowanie firmy Microsoft oraz ARIS niemieckiej firmy IDS Scheer.

© 2011 PW Wydział Inżynierii Produkcji
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017
projekt i wykonanie:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
Telefon: +48 22 849 97 95
Fax: +48 22 849 94 34

--> Skontaktuj się z nami

edit

administrator strony: strona@wip.pw.edu.pl
Polub nasfacebook.com/WIPPW

 

PageRank

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron