Godziny dziekańskie w związku z Business Networking Day na WIP PW

Zapraszamy WSZYSTKICH studentów Wydziału Inżynierii Produkcji do udziału w Business Networking Day w dniu 20.11.2019 r. w godz. 11.00 - 14.30 na III piętrze Gmachu Nowego Technologicznego.

W celu umożliwienia studentom udziału w wydarzeniu, dla tych zajęć, dla których to było możliwe, Dziekan WIP wprowadził Godziny Dziekańskie (od 11.15 do 14.00). Studenci wyznaczonych grup zajęciowych (podanych w poniższej tabeli) proszeni są o udział w Business Networking Day (prosimy potraktować udział jako obowiązkowy - dziękujemy).

Wykaz zajęć objętych godzinami dziekańskimi w dn. 20.11.2019 r. w godz. 11.15 – 14.00:
Kod Nazwa Rodzaj zajęć Opis grupy Termin Godzin dziekańskich
dla danej grupy zajęciowej:
1103-ZP000-ISP-POKO1 Podstawy konstrukcji maszyn 1 PRO ID-I0-37;ID-I0-38;ID-I0-39; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1107-00000-ISP-CAMPE CAM - ProEngineer PRO ID-IK-71; 20.11.2019, godz. 11:00 - 13:00
1100-00000-ISP-PRCAX Projektowanie w systemie CAx PRO ID-IK-72; 20.11.2019, godz. 11:00 - 13:00
1107-ZP000-ISP-PSZAJ Projektowanie systemów zarządzania jakością PRO ID-IP-71; 20.11.2019, godz. 11:00 - 12:00
1107-ZP000-ISP-SYERP Systemy ERP PRO ID-IP-71; 20.11.2019, godz. 12:15 - 15:00
1107-ZP000-ISP-SYERP Systemy ERP PRO ID-IP-72; 20.11.2019, godz. 11:00 - 12:00
1100-00000-ISP-TRATE Transfer technologii PRO ID-MT-74; 20.11.2019, godz. 11:00 - 12:00
1102-ZP000-MSP-MIMAP Międzynarodowy marketing przemysłowy PRO MD-Iz-21;MD-Iz-22; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1101-MB000-ISP-GRIN1 Grafika inżynierska 1 PRO Pościg 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1100-AR000-ISP-PEMAR Podstawy eksploatacji maszyn i recyklingu WYK ID-A0-3; 20.11.2019, godz. 11:00 - 12:00
1103-00000-ISP-MATE3 Matematyka 3 WYK ID-A0-3;ID-G0-3;ID-M0-3; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1100-00000-ISP-PRONC Programowanie obrabiarek CNC WYK ID-A0-7; 20.11.2019, godz. 12:15 - 15:00
1103-ZP000-ISP-POKO1 Podstawy konstrukcji maszyn 1 WYK ID-I0-3; 20.11.2019, godz. 10:15 - 12:00
1105-MBBIO-ISP-BIOME Biomechanika WYK ID-MB-5; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1105-MBUZB-ISP-POBRA Podstawy budowy broni i amunicji WYK ID-MU-5; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1100-AR000-MSP-ISZRO Inteligentne systemy zrobotyzowane WYK MD-A0-3; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1100-00000-MSP-KJWZW Kontrola jakości w zautomatyzowanym wytwarzaniu WYK MD-A0-3; 20.11.2019, godz. 09:15 - 12:00
1101-ZPICY-MSP-AiRPR Automatyzacja i robotyzacja produkcji WYK MD-IC-1; 20.11.2019, godz. 10:15 - 12:00
1101-ZP000-MSP-PSPiL Projektowanie systemów produkcyjnych i logistycznych WYK MD-IC-1;MD-IZ-1; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1102-ZP000-MSP-MIMAP Międzynarodowy marketing przemysłowy WYK MD-Iz-2; 20.11.2019, godz. 10:15 - 12:00
1101-MB000-MSP-GROMP Grafika komputerowa - modelowanie geometryczne WYK MD-Mb-1;MD-Mk-1; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00
1103-MB000-MSP-KOMWY Komputerowe metody monitorowania wytwarzania WYK MD-MC-3; 20.11.2019, godz. 11:00 - 12:00
1103-MB000-MSP-STEJA Sterowanie jakością WYK MD-MC-3; 20.11.2019, godz. 12:15 - 14:00