Funkcjonowanie PW w czasie pandemii – najnowsze informacje

Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 określa Zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 r.
Zarządzenie obowiązuje od 19 listopada 2021 r.

Stale aktualizowane informacje są zamieszczane na stronie głównej PW.