Godziny dziekańskie

W związku z organizowanym Piknikiem Południa Dziekan WIP ogłasza godziny dziekańskie od 14.00.