Informacja o Wydziale Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji powstał w roku 1951 jako Wydział Mechaniczny Technologiczny. W roku 1995 przyjął obecną nazwę. Jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej kształci studentów w zakresie inżynierii produkcji – rozumianej jako połączenie zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i menedżerskich.

Inżynieria Produkcji, jak juz wspomniano wyżej, jest połączeniem nauk technicznych z naukami o zarządzaniu. Absolwent inżynierii produkcji posiada zazwyczaj szeroką wiedzę inżynierską, ale również jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie rozwiązywania zagadnień organizacyjnych w swoim miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją. Celem takiego kształcenia jest osiągnięcie wiedzy o procesach produkcyjnych oraz sposobach ich realizacji, aby przebiegały w sposób płynny i najbardziej ekonomiczny.

 Kształcenie obejmuje m.in. zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z obszaru technik wytwarzania tj. odlewnictwo, spawalnictwo, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, obróbka skrawaniem i projektowanie narzędzi, metrologia, obrabiarki, automatyka oraz projektowania i modelowania powyższych. W zakresie organizacji produkcji obejmuje całokształt problematyki zarządzania działalnością w przedsiębiorstwie. Dotyczy to aspektów technicznych, technologicz­nych, ekonomicznych, organizacyjnych, informatycznych, psychologicznych i społecznych.
 Inżynier Produkcji zdobywa ostatecznie szeroki zakres umiejętności inżynierskich i menadżerskich, w oparciu o silne podstawy teoretyczne i praktyczne. Umiejętności te są niezbędne dla realizacji przyszłych zadań i projektów oraz ich koordynacji, jak i prawidłowym doborze specjalistów przy tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów związanych z projektowaniem i wdrażaniem procesów produkcyjnych oraz ich nadzorem.

Wydział zatrudnia około 200 nauczycieli akademickich, w tym wielu wybitnych, znanych w całym świecie – twórców oraz autorów patentów i licencji sprzedawanych do krajów całego świata. Na Wydziale, w dobrze wyposażonych laboratoriach, pracowniach badawczych i komputerowych prowadzone są liczne prace badawcze, konstrukcyjne, technologiczne – bardzo często przy współudziale studentów Wydziału, którzy traktowani są jako doceniani partnerzy profesorów, adiunktów i asystentów. Absolwenci Wydziału są cenionymi specjalistami, cieszącymi się uznaniem w kraju i za granicą.

Podobny model kształcenia stosowany jest również w Japonii, USA i Unii Europejskiej na wydziałach Production Engineering.