Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia

Informacje dot. podpisywania umowy z uczelnią oraz odbioru legitymacji studenckich.

Szanowni Państwo,

w dniach: piątek (02.03.2018) w godzinach 11.00-14.00
oraz poniedziałek  (05.03.2018) w godzinach 10.30-13.00
w pok. NT 128 będzie możliwość podpisania dokumentów (ankieta osobowa, umowa, różnice programowe).

Podczas podpisywania dokumentów jest możliwość złożenia:

  • Zaświadczenia lekarskiego,
  • Potwierdzenie płatności za legitymację (17 zł na indywidualne konto z USOS-a),

Student, który podpisze przedstawione mu dokumenty oraz dostarczy wszystkie ww. dokumenty będzie mógł odebrać legitymację studencką w Dziekanacie ds. Nauczania (NT 116).

Przy podpisywaniu dokumentów studenci zmieniający kierunek studiów otrzymają również informację o różnicach programowych.

 

Z poważaniem
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Wydziału Inżynierii Produkcji