REKRUTACJA 2018 Wydział Inżynierii Produkcji

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej!

Zapisy na studia II stopnia i niestacjonarne I stopnia trwają od 2 do 30 sierpnia.

.

? JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA ? – wymagane dokumenty:

.

Przydatne linki (Strona Internetowa Politechniki Warszawskiej):

.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

.

.

**************************************************************

STUDIA niestacjonarne pierwszego stopnia - INFORMACJE

Opłaty za studia:

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – 3 100 zł za semestr.

Kierunek Papiernictwo i Poligrafia – 3 000 zł za semestr.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 3 100 zł za semestr.

.

Terminarz w akcji przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2018/2019

2 sierpnia 2018  Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się
 od października 2018

początek zapisów,

początek składania wymaganych dokumentów

30 sierpnia 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

koniec zapisów,

koniec składania wymaganych dokumentów,

ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

 4 września 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

ogłoszenie wyników

informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów

informacja o przedłużeniu zapisów

informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

 Więcej informacji na stronie PW.

.

Oferta studiów Wydziału Inżynierii Produkcji i liczba miejsc w roku akademickim 2018/2019

 KIERUNKI STUDIÓW

stacjonarnych

Liczba miejsc

od października 2018 r.

Mechanika i Budowa Maszyn 30
Papiernictwo i Poligrafia 30
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 60

Więcej informacji na stronie PW i stronie WIP.

.

Informacje dotyczące opłat za studia:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia/Oplaty-za-studia

Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019 określona jest w załączniku nr 1 do Decyzji Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018:

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – 3 100 zł za semestr,

Kierunek Papiernictwo i Poligrafia – 3 000 zł za semestr,

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 3 100 zł za semestr.

.

.

**************************************************************

STUDIA niestacjonarne drugiego stopnia - INFORMACJE

Opłaty za studia:

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – 2 800 zł za semestr,

Kierunek Papiernictwo i Poligrafia – 3 000 zł za semestr,

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 2 800 zł za semestr.

.

Terminarz w akcji przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019

2 sierpnia 2018  Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się
 od października 2018

początek zapisów,

początek składania wymaganych dokumentów

30 sierpnia 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

koniec zapisów,

koniec składania wymaganych dokumentów,

ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

 4 września 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

ogłoszenie wyników

informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów

informacja o przedłużeniu zapisów

informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej

Więcej informacji na stronie PW.

.

Oferta studiów Wydziału Inżynierii Produkcji i liczba miejsc w roku akademickim 2018/2019

 KIERUNKI STUDIÓW

stacjonarnych

Liczba miejsc

od października 2018 r.

Mechanika i Budowa Maszyn 60
Papiernictwo i Poligrafia 30
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 60

Więcej informacji na stronie PW i stronie WIP.

.

Informacje dotyczące opłat za studia:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-II-stopnia/Oplaty-za-studia

Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019 określona jest w załączniku nr 1 do Decyzji Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018:

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – 2 800 zł za semestr,

Kierunek Papiernictwo i Poligrafia – 3 000 zł za semestr,

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 2 800 zł za semestr.

.

.

**************************************************************

STUDIA stacjonarne drugiego stopnia - INFORMACJE

Terminarz w akcji przyjęć na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019

2 sierpnia 2018  Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się
 od października 2018

początek zapisów,

początek składania wymaganych dokumentów

30 sierpnia 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018

koniec zapisów,

koniec składania wymaganych dokumentów,

ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

 4 września 2018 Kandydaci aplikujący na studia rozpoczynające się od października 2018 ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia

 Więcej informacji na stronie PW.

.

Oferta studiów Wydziału Inżynierii Produkcji i liczba miejsc w roku akademickim 2018/2019

 KIERUNKI STUDIÓW

stacjonarnych

Liczba miejsc

od października 2018 r.

Automatyka i Robotyka 30
Mechanika i Budowa Maszyn 50
Papiernictwo i Poligrafia 30
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 50
Management and Production Engineering (studia w języku angielskim, bez dopłaty) 80

Więcej informacji na stronie PW i stronie WIP.

.

Dopłata za studia anglojęzyczne prowadzone przez Wydział Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2018/2019

Wydział Kierunek Dopłata
Wydział Inżynierii Produkcji Management and Production Engineering bez dopłaty

Zgodnie z decyzją Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018 niektóre kierunki studiów stacjonarnych II stopnia wymagają dopłaty w roku akademickim 2018/2019. Więcej informacji na stronie PW (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Decyzji Rektora nr 101/2018 z dnia 26/06/2018).

.

.

.