Osoby przyjęte na studia stacjonarne I stopnia (na pierwszy semestr) – !!! DALSZE FORMALNOŚCI !!!

REKRUTACJA 2019 Wydział Inżynierii Produkcji - studia I stopnia (inżynierskie)

----------

Przyjęcia na studia I stopnia stacjonarne zostały zakończone.
Gratulujemy osobom rozpoczynającym studia na Wydziale Inżynierii Produkcji PW! 

----------

Szanowni Państwo,

Jest nam miło powitać Państwa w szeregach studentów Politechniki Warszawskiej.

Informujemy, że uroczysta Inauguracja na Wydziale Inżynierii Produkcji dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się dnia 1 października 2019 r. o godz. 14.15 w Gmachu Nowym Technologicznym (ul. Narbutta 85).

Po uroczystości Inauguracji w dniu 1 października 2019 r.  prosimy studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych o pozostanie na Wydziale Inżynierii Produkcji w celu OBOWIĄZKOWEGO podpisania Ślubowania i odbioru legitymacji (tylko, gdy wpłata została zrealizowana na początku września 2019 r). Podpisanie dokumentów i wydawanie legitymacji jest planowane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w gmachu Nowym Technologicznym, Warszawa, ul. Narbutta 85, w godzinach od 15:30 do 16:30.

Dokumenty będą wydawane po Inauguracji w następujących salach:

 Mechanika i Budowa Maszyn NT 144  dr inż. Grzegorz wróblewski
 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji NT 321  dr inż. Robert Biernacki
 Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych NT 241  dr hab. inż. Tomasz Lekszycki
Papiernictwo i Poligrafia NT 302  dr hab. inż. Dawid Myszka

Podczas podpisywania Ślubowania i odbierania legitymacji w wyżej podanym terminie, należy złożyć zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy i dowód wpłaty za legitymację:

 • zaświadczenie lekarskie zgodnie ze skierowaniem od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej,
 • potwierdzenie opłaty za elektroniczną legitymację studencką – sposób płatności poniżej.

Odbiór legitymacji studenckich możliwy będzie tylko dla osób, które złożyły wymagane dokumenty.

--------

Płatność za elektroniczną legitymację studencką:

Kandydaci wnoszą opłaty na indywidualne konta bankowe widoczne w systemie USOS po zalogowaniu. Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej opłata wynosi 22 zł. Informacja o indywidualnych numerach kont jest dostępna pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl
w sekcji: Dla studentów -> rozliczenia

W celu zalogowania się do serwisu należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail),
 • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego (w przypadku osób przyjętych na studia po raz pierwszy).
  Uwaga! Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOS logują się używając dotychczasowych loginu i hasła. 

W tytule przelewu należy wprowadzić następujące informacje:

 • nazwisko i imię,
 • numer indeksu (jest to „Numer albumu” podany w zakładce „MÓJ USOSWEB” – w polu „INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU”),
 • cel wpłaty.

----------

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem obowiązkowych szkoleń po rozpoczęciu studiów. Szczegóły szkoleń »

----------

 • Zapraszamy na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 połączoną z występem Chóru CAMERATA VARSOVIA.
 • Zachęcamy do obserwowania strony Facebook Wydziałowej Rady Samorządu WIP PW.
 • Studentami zostaniecie Państwo po podpisaniu Ślubowania - formalności tej należy dokonać w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020.
 • Legitymacje dla osób, które o nią wystąpiły zostaną przygotowane po dokonaniu opłaty 22 zł, najwcześniej po 14 dniach od daty zaksięgowania wpłaty.

----------