Osoby przyjęte na studia stacjonarne II stopnia (na pierwszy semestr) – !!! DALSZE FORMALNOŚCI !!!

REKRUTACJA 2019 Wydział Inżynierii Produkcji - studia II stopnia stacjonarne

----------

Przyjęcia na studia II stopnia stacjonarne zostały zakończone.
Gratulujemy osobom rozpoczynającym studia na Wydziale Inżynierii Produkcji PW! 

----------

Szanowni Państwo,

Jest nam miło powitać Państwa w szeregach studentów Politechniki Warszawskiej.

Informujemy, że uroczysta Inauguracja na Wydziale Inżynierii Produkcji dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się dnia 1 października 2019 r. o godz. 14.15  w Gmachu Nowym Technologicznym (ul. Narbutta 85), Aula 321.

Uwaga! W dniu inauguracji studenci studiów II stopnia NIE BĘDĄ mieli możliwości podpisywania ślubowania – zapraszamy od dnia 2.10.2019 r.

Studentami zostaniecie Państwo po podpisaniu Ślubowania. Formalności tej należy dokonać w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020.
Uwaga - dokumenty mogą podpisywać tylko osoby zarejestrowane w systemie USOS!
Obowiązek ten będzie można wypełnić w pierwszych dniach semestru, począwszy od dnia 02.10.2019 r. w Dziekanacie - pok. NT 116
Dziekanat ds. Nauczania pok. NT 116 jest czynny:
 w poniedziałki i środy w godz. 10.00 - 15.00
oraz we wtorki i piątki w godz. 10:00 - 12:00. 

Podczas podpisywania Ślubowania, należy złożyć zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy i podpisać ankietę osobową oraz różnice programowe (dotyczy osób zmieniających kierunek studiów na PW oraz studentów z innych uczelni).

Legitymacje dla osób, które o nią wystąpiły zostaną przygotowane po dokonaniu opłaty 22 zł, najwcześniej po 14 dniach od daty zaksięgowania wpłaty.

----------

Kandydaci wnoszą opłaty na indywidualne konta bankowe widoczne w systemie USOS po zalogowaniu. Informacja o indywidualnych numerach kont jest dostępna pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl
w sekcji: Dla studentów -> rozliczenia

W celu zalogowania się do serwisu należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail),
 • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego (w przypadku osób przyjętych na studia po raz pierwszy).
  Uwaga! Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOS logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.     

W tytule przelewu należy wprowadzić następujące informacje:

 • nazwisko i imię,
 • numer indeksu (jest to "Numer albumu" podany w zakładce "MÓJ USOSWEB" - w polu "INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU"),
 • cel wpłaty.

----------

Na podstawie Państwa preferencji wyboru specjalności, Wydział Inżynierii Produkcji planuje uruchomić w roku akademickim 2019/2020 na studiach stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się od października 2019 r. następujące specjalności:

– Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

 • Systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn
 • Systemy CAD/CAM/CNC w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych 
 • Biomechanika inżynierska

– Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją 
 • Global Production Engineering and Management

– Na kierunku Papiernictwo i Poligrafia: 

 • Technologia poligrafii

– Na kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych:

 • Automatyzacja procesów wytwórczych

Ostateczna decyzja o uruchamianych specjalnościach oraz podział na specjalności zostaną przygotowane w pierwszych dniach października 2019 r. (w szczególności dotyczy osób, które wybrały w pierwszej opcji specjalności nieuruchomione - dotychczasowa rejestracja w systemie USOS zostanie zaktualizowana).

----------

Po rozpoczęciu studiów będzie Państwo zobligowani do uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach BHP i z Przysposobienia bibliotecznego.
Dokładne terminy zostaną podane wkrótce. Szczegóły szkoleń »

----------