Osoby przyjęte na studia niestacjonarne I i II stopnia - podpisywanie umów z uczelnią

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO SEMESTRU studiów niestacjonarnych

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 30 września 2017 r. w gmachu Nowym Technologicznym ul. L. Narbutta 85.
Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów.

Udział w szkoleniu z Przysposobienia Bibliotecznego w dniu 30 wrześnie 2017 jest obowiązkowy dla studentów studiów magisterskich. Studenci studiów inżynierskich szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego realizują z wykorzystaniem platformy e-learningowej na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (www.bg.pw.edu.pl)

Szczegółowy terminarz spotkania w dn. 30.09.2017:

14.00- 14.30 Powitanie studentów odbędzie się w sali NT 321
Godziny szkoleń

Sala NT 321

SZKOLENIE BHP

Sala NT 144

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

14:30 -16:00 MiBM,  ZiIP (inżynierskie), (71 studentów) ZiIP+MiBM,  (magisterskie), (60 studentów)
16.10 – 17:40 ZiIP+MiBM,  (magisterskie), (60 studentów)  

Każdy student zobowiązany jest do podpisania umowy z uczelnią.
Formalność tą będzie można dopełnić w dn 30.09.2017 w godz. 9.00 - 14.00 w pok. NT127. (STUDIA I STOPNIA)

II i I STOPIEŃ NIESTACJONARNI- PODPISYWANIE UMÓW NA ZJEŹDZIE 7.10.2017 R.  w godz. 10:15-13:00 pok. 128

W podanym wyżej terminie również należy złożyć:

  • ·         zaświadczenie lekarskie zgodnie ze skierowaniem od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej,
  • ·         potwierdzenie opłaty za elektroniczną legitymację studencką
  • ·         potwierdzenie opłaty czesnego

Kandydaci wnoszą opłaty na indywidualne konta bankowe. Informacja o indywidualnych numerach kont jest dostępna pod adresem:

https://usosweb.usos.pw.edu.pl

w sekcji: Dla studentów -> rozliczenia

W celu zalogowania się do serwisu należy podać:

•             login (numer PESEL lub e-mail),

•             dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Dokumenty powyższe są niezbędne do odbioru legitymacji studenckiej 9najwcześniej podczas pierwszego zjazdu).