Osoby przyjęte na studia stacjonarne II stopnia - podpisywanie umów z uczelnią

Szanowni Państwo,

Ważne sprostowanie!

Po uroczystości Inauguracji w dn. 2 października 2017 r. legitymacje będą wydawane tylko studentom studiów stacjonarnych (dziennych) inżynierskich I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych magisterskich II stopnia w tym dniu nie będą mieli możliwości podpisywania umów i odbierania legitymacji.

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych każdy student zobowiązany jest do podpisania umowy z uczelnią. Formalność tą będzie można dopełnić w pierwszym tygodniu października. Dokładny termin zostanie podany w kolejnym komunikacie. 

 

Podpisywanie umów dla studentów II stopnia stacjonarnych w dn. 4-6.10.2017 r. w godz. 10-13 w pok. NT 128

Zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018 - uroczystość na Wydziale Inżynierii Produkcji odbędzie się w dn. 02.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 w Gmachu Nowym Technologicznym (ul. Narbutta 85), sala 321. UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZYĆ BĘDZIE WYSTAWA DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY WIP. 

 

-

Z poważaniem

dr inż. Robert Biernacki

Prodziekan ds. Studenckich WIP