Studia od Lutego'2020 - jakie kierunki studiów

Na Wydziale Inżynierii Produkcji PW od Lutego'2020 r. możesz rozpocząć naukę na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich dziennych).

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia oferowane na WIP PW w rekrutacji na studia rozpoczynające się od Lutego 2020 r. - informacje
Kierunek Specjalność Liczba miejsc od lutego 2020 r.
Automatyka i Robotyka Automatyzacja procesów wytwórczych 30
Mechanika i Budowa Maszyn Biomechanika inżynierska 50
Systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn
Systemy CAD/CAM/CNC w technologii skrawania i obróbkach erozyjnych
Papiernictwo i Poligrafia Technologia poligrafii 30
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją 50
Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
Management and Production Engineering
(studia w języku angielskim, bez dopłaty »
zgodnie z decyzją Rektora nr 89/2019
z dnia 24 czerwca 2019 r.)
Global Production Engineering and Management 60

Więcej informacji na stronie WIP-Dobry start i na stronie PW.

 

Zapoznaj się z przedmiotami realizowanymi na studiach stacjonarnych II stopnia:

 Plany modelowe II st. »

  • Plan modelowy II st. dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  
  • Plan modelowy II st. dla specjalności Global Production Engineering and Management
  • Plan modelowy II st. dla kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
  • Plan modelowy II st. dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
  • Plan modelowy II st. dla kierunku Papiernictwo i Poligrafia

 

Na rejestrację internetową, przelew i złożenie dokumentów masz czas
od 8 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2020 r.
NIE PRZEGAP TERMINÓW! Szczegółowy terminarz »

*******************************

* Aby zostać studentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej należy w pierwszym etapie zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

* Zarejestrowani w systemie rekrutacyjnym kandydaci, po uprzednim dokonaniu opłaty rekrutacyjnej dostarczają wymagane dokumenty do Dziekanatu WIP PW

* Jakie kierunki studiów: oferta luty'2020 »

* Wymagane dokumenty: WIP-Dokumenty-stacjonarne II stopnia »

* Gdzie złożyć dokumenty: Miejsce składania »

* Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia: przeczytaj na stronie PW »

* Szczegółowe zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia: przeczytaj na stronie PW »

*******************************

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl

tel. (22) 234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów