Wykaz dokumentów dla kandydatów na studia niestacjonarne (I i II stopnia) oraz stacjonarne II stopnia

W tej zakładce zawarto informacje o terminach rekrutacji oraz wykaz dokumentów. 

Wykaz dokumentów dla kandydatów na studia

Składanie dokumentów 

Dziekanat ds. Studenckich pok. NT 127, ul. Narbutta 85

tel.: (22) 234-8254

W godzinach:

• poniedziałek i środa - 10.00 - 15.00

• wtorek i piątek - 10.00 - 12.00

• czwartek - nieczynne

Osoby zainteresowane studiami na Wydziale Inżynierii Produkcji muszą dostarczyć wymienione niżej dokumenty.

 

Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku na który nie zamierzają uczęszczać.

(wzór oświadczenia o rezygnacji ze studiów do pobrania)

 

Studia I stopnia (niestacjonarne):

-  świadectwo maturalne – ksero (oryginał do poświadczenia),

-  kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,

-  4 zdjęcia podpisane na odwrocie,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta Internet)

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW:

-  zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

-  kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór dokumentu do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór oświadczenia do pobrania),

-  4 zdjęcia podpisane na odwrocie,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

-  suplement - nie dotyczy studentów WIP.

UWAGA:

-   Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia, muszą uzyskać wymagany tytuł inżyniera z datą do 15 września 2017 r. oraz złożyć powyższe dokumenty wraz z podaniem przed zakończeniem rekrutacji!

(wzór podania do pobrania)

 

UWAGA:

-  osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie uzyskały dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15 listopada  2017r.

Załącznik - Warunkowe przyjęcie

 

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób, które ukończyły studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej przed 1 października 2016a także osoby kończące inne uczelnie:

-  ksero dyplomu inżyniera (oryginał do poświadczenia),

-  suplement – tylko osoby z innych kierunków i uczelni,

-  świadectwo maturalne – ksero (oryginał do poświadczenia),

-  kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór dokumentu do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór oświadczenia do pobrania),

-  CV,

-  4 zdjęcia podpisane na odwrocie,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

   

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA – Wydział Inżynierii Produkcji PW

Kontakt:

Dziekanat ds. Studenckich pok. NT 127.

tel.: (22) 234-8254

e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl

 

Aktualne i szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyjęć na studia na Politechnice Warszawskiej, dostępne są w informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej.

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Biuro ds. Przyjęć na Studia i Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 022-629-60-70, 022-234-74-12, fax. 022-234-74-29

 .

 .

Studies at the Faculty of Production Engineering

Faculty of Production Engineering offers the following programmes in English at graduate level:

- Global Production Engineering and Management

 

Citizens of foreign countries applying for studies in English at Warsaw University of Technology on the same conditions as citizens of Poland must register at https://rekrutacja.pw.edu.pl/ and select a desired programme of studies. Next, an application fee of the amount given must be paid into an individually given bank account, which will be accompanied by the confirmation of registration.

As soon as the application fee is entered into the bank system, the applicant gets the confirmation of payment on its own page in the registration portal and obtains the official status of a study candidate.

 

List of documents required during application:

  For M.Sc. level:

  • the higher education diploma (at least undergraduate) submitted together with two important requirements:
  • Legalization or apostille depending on country in which the document was issued,
  • Eligibility statement saying that document allows to continue education on appropriate (M.Sc.) level;  
  • photocopy of diploma supplement (with its original available upon request) or official transcript of grades;
  • photocopy of International Baccalaureate diploma (IB) or secondary-school leaving examination certificate or other document obtained abroad considered to be equivalent to respective Polish maturity certificate;
  • the copy of passport pages with three required elements: personal information, photo and signature;
  • document certifying the right for applying for study programme according to rules applicable to Polish nationals;
  • document that certifies the candidate's possession of health insurance or casualty insurance for the period of studying in Poland, or photocopy of the European Health Insurance Card, or a declaration of taking out the insurance in the National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia) immediately upon start of first semester;
  • four photographs (35mm x 45 mm) taken according to the guidelines for issuing identity cards.

All documents of students from the European Union must be translated into Polish

 

GPEM studies

Schedule for the academic year 2017/2018

List of dates in action for admission to full-time secondary education in the academic year 2017/2018

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia

 

August 2, 2017

beginningrecords

the beginning of thesubmission ofthe required documents

August 30, 2017

endrecords

the end of submission ofrequired documents

the deadline forpayment ofthe recruitment fee

 

February 5, 2017

 

 

announcement of the resultsof recruitment,

Offer of studies of the Faculty of Production Engineering and number of seats:

 COURSES OF STUDY

 

Number of seats
 since October 2015.
Automatyka i Robotyka 25
Mechanika i Budowa Maszyn 50
Papiernictwo i Poligrafia 50
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 50
Global Production Engineering and Management 50

Surcharge for English-language studies

According to the decision of the rector of the Technical University of Warsaw No. 72/2017 dated 22.05.2017 in the table they are presented the directions of the second cycle of stationary conducted in English, requiring payments in the academic year 2016/2017.Surcharge for English-language studies

Faculty Studies Payment
Faculty of Production Engineering Management and Production Engineering None