Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

Przewodniczący Komisji Stypendialnej: dr inż. Jerzy Jakubowski

Pracownicy: Małgorzata Ciepłowska, Kamila Ceran

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

 

Godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich (127)

oraz

International Office (127)

w okresie wakacyjnym (10 lipiec- 31sierpień br.)

 

PONIEDZIAŁEK- 10:00-13:00

ŚRODA- 10:00-13:00

 

Od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. pokój NT127 czynny wg harmonogramu roku akademickiego

02.10.2017 r.- Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 (nieczynne)

UWAGA!!!

W dn. 24.07.2017 r. (poniedziałek) Dziekanat ds. Studenckich i International Office będą nieczynne.


Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Roberta Biernackiego:

Terminy konsultacji w najbliższym czasie:

18.07.2017 r. (wtorek)- 13:00-16:00

20.07.2017 r. (czwartek)- konsultacje odwołane

25.05.2017 r. (wtorek)- 13:00-14:00

27.07.2017 r. (czwartek)- 13:00-14:00

 W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail: rbiernac@poczta.onet.pl

W dn. 31.07- 04.09.17 r. konsultacje odwołane (urlop)

 

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

•             Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

•             Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

•             Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

•             Odbiór decyzji stypendialnych

•             Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

•             Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

•             Skierowania na badania lekarskie

•             Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

•             Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

•             Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

•             Składanie ankiet oceniających wykładowców