Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

Przewodniczący Komisji Stypendialnej: dr inż. Jerzy Jakubowski

Pracownicy: Małgorzata Ciepłowska, Kamila Ceran

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

international@wip.pw.edu.pl - International Office

Telefon: (22) 234 82 28

 

Godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich (pok. NT127)

Poniedziałek: 10:00-15:00 
Wtorek: 10:00-12:00 
Środa: 10:00-15:00 
Czwartek: NIECZYNNY 
Piątek: 10:00-12:00; 

Wybrane dni zjazdowe dla studentów niestacjonarnych:
 Piątek: 15:00-17:00
Sobota: 10:00-14:00

·       06-07 października 2017 r.

·       20-21 października 2017 r.

·       03-04 listopada 2017 r.

·       17-18 listopada 2017 r.

·       01-02 grudnia 2017 r.

·       15-16 grudnia 2017 r.

·       12-13 stycznia 2018 r.

·       26-27 stycznia 2018 r.

 

Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Roberta Biernackiego:

Najbliższe terminy konsultacji:

18-19.01.2018 – urlop

21.01.2018 – niedziela 10.00 – 11.00

22.01.2018 – urlop

23.01.2018 – wtorek 11.00 – 13.00, 16.00 – 17.00

29.01.2018 – poniedziałek 11.00 – 14.00

31.01.2018 – środa 12.00 – 14.00

04.02.2018 – niedziela 10.00 – 11.00

05.02.2018 – poniedziałek 11.00 – 14.00

07.02.2018 – środa 12.00 – 14.00

e-mail: r.biernacki@wip.pw.edu.pl

 

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

•             Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

•             Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

•             Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

•             Odbiór decyzji stypendialnych

•             Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

•             Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

•             Skierowania na badania lekarskie

•             Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

•             Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

•             Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

•             Składanie ankiet oceniających wykładowców

.

.

.

International Office pok. 127

international@wip.pw.edu.pl

Telefon: (22) 234-82-28

Godziny przyjęć studentów:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wtorek: 10:00-12:00

Środa: 10:00-15:00

Czwartek: NIECZYNNY

Piątek: 10:00-12:00