Przetarg nieograniczony z dn. 10.05.2017 nr. 1/2017/WIP-ITW na dostawę reometru kapilarnego

Dokumenty do składania ofert:

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ

Termin składania ofert: 14.06.2017 r. godz. 12:00

Wyniki przetargu