Przetarg nieograniczony nr 2/2017/WIP-IOSP z dnia 21.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony nr 2/2017/WIP-IOSP z dnia 21.03.2017 r.  na usługę „WYNAJMU OPROGRAMOWANIA W MODELU SAAS NA RZECZ LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INŻYNIERYJNYMI W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15)

Dokumenty do składania ofert:

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pdf

Załączniki do SIWZ 1-8

Ogłoszenie nr 49955 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.  

Informacja zamawiającego o otwarciu ofert

Informacja zamawiającego o udzieleniu zamówienia

Termin składania ofert: 05.04.2017 r.,  godz. 10:00