Przetarg nieograniczony nr 2/2017/WIP-WIP z dnia 6.03.2017 r.  na „Dostawę mebli laboratoryjnych