Przetarg nieograniczony nr 4/2017/WIP-WIP z dnia 24.04.2017 r. na dostawę „sprzętu komputerowego"

Przetarg nieograniczony nr 4/2017/WIP-WIP z dnia 24.04.2017 r.  na „Dostawę sprzętu komputerowego”

Dokumenty do składania ofert:

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pdf

Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

Załącznik nr 3-8 do SIWZ

Termin składania ofert: 16.05.2017 r.,  godz. 11:30

Ogłoszenie nr 73174 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.

Protokół komisyjnego otwarcia ofert - pdf

Wyniki przetargu: