Przetarg nieograniczony z dnia. 5.09.2017 nr. 3/2017/WIP-ITW

Przetarg nieograniczony z dnia. 5.09.2017 nr. 3/2017/WIP-ITW, na Dostawę spektrometru emisyjnego do Instytutu Technik Wytwarzania, Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechniki Warszawskiej"