Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 5/2017/WIP-WIP

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 5/2017/WIP-WIP na wykonanie remontu dachu w budynku Zakładu Technik Poligraficznych IMiP PW w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549561-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Informacja zamawiającego o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia