Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 6/2017/WIP-WIP

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 6/2017/WIP-WIP na wykonanie izolacji fundamentów systemem trójwarstwowym w technologii Weber Deitermann w budynku Starym Technologicznym ul. Narbutta 86

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549498-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

informacja o unieważnieniu przetargu