Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 7/2017/WIP-WIP

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 7/2017/WIP-WIP na wykonanie remontu części schodów klatki głównej gmachu Starego Technologicznego w Warszawie ul. Narbutta 86

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549590-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

informacja o unieważnieniu przetargu