Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich - edycja III

Dnia 15 listopada 2018 ruszyła III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, realizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Pierwsze dwa etapy zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl
Trzeci etap konkursu odbędzie się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

 

Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia inżynierskie o specjalności Technologia Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2019/2020.
Regulamin i harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2018 r. o godz. 12:00 - rozpoczęcie pierwszego oraz drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony internetowej,
  • 15 grudnia 2018 r. o godz. 24:00 - zakończenie dwóch internetowych etapów konkursowych,
  • nie później niż w terminie do 15 stycznia 2019 r. - zaproszenie osób zakwalifikowanych do finału za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • 15 marca 2019 r. o godz. 12.00 etap finałowy w ZTP.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 22 831 09 53; 635 59 13; 22 234 33 66.
Zapytania można również przesyłać na adres e-mail sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii: sip@wip.pw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną konkursu: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl/