Wydarzenia w Inkubatorze Innowacyjności

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprasza na wydarzenia związane z Inkubatorem Innowacyjności. W znacznym stopniu dotyczą one pracowników naukowych i oferty dla nich:

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) to zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Akcelerator Technologiczny to nowy program biznesowego wsparcia dla osób i zespołów, które mają pomysły na nowe technologie.

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

  • start-upów;
  • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out);
  • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
  • współpracy z sektorem biznesu, IOB/IOW, współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Więcej informacji na stronie: www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator
 

Akcelerator Technologiczny - runda 2

Spotkanie 1 odbędzie się dnia 01.12.2017 r. (piątek)
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Rektorska 4, Warszawa (sala 4.01)

Formularz zgłoszeniowy >>
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2017 r.

Do kontaktu zachęcamy wszystkich, którzy mają patent, zgłoszenie patentowe lub pomysł na nową technologię i chcą ją rozwijać biznesowo. Podczas pierwszej rozmowy omówimy szanse, obawy oraz możliwości rozwoju. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie prac nad planem wejścia na rynek i zarabiania na pomyśle.

Akcelerator technologiczny, który powstał we współpracy BTM Innovations, Politechniki Warszawskiej (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii) oraz Związku Klastrów Polskich, to nowy program biznesowego wsparcia dla osób i zespołów, które mają pomysły na nowe technologie. Celem współpracy w ramach akceleratora jest przekucie pomysłu w dobrze prosperującą, dochodową firmę.
Współpraca nad rozwojem odbywa się kompleksowo: od prac nad biznesplanem, strategią komercjalizacji, przez dobranie współpracowników, analizę rynku, mentoring, po ochronę i wzmacnianie własności intelektualnej.

Więcej informacji na stronie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/akcelerator-technologiczny-runda-2-zglos-sie/