Zapisy na zajęcia WF w semestrze letnim 2017/2018

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2017/2018 odbędą się drogą elektroniczną.

Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji dokonują wyboru zajęć w terminie: piątek 9.02.2018 w godz. 16.00-22.00.

Studenci w podanym wyżej terminie rejestrują się na semestr letni na zajęcia z Wychowania Fizycznego, tak jak na inne przedmioty w systemie USOS.
Student loguje się swoimi danymi (hasłem i loginem do USOSa), przechodzi do zakładki dla Studenta, wybiera z lewego menu rejestracje i wybiera rejestrację na Wychowanie Fizyczne, wybiera dyscyplinę, na jaką chcę chodzić i zapisuje się.

UWAGA: przed dokonaniem ostatecznego zapisu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zawartymi w opisie dyscypliny informacjami oraz plikiem „Prezentacja” i planem zajęć na stronie Studium, ponieważ na niektóre dyscypliny należy się zapisać poza systemem USOS (np. drogą mailową, osobiście, itd.).

W terminie 19-23.02.2018 studenci, którzy nie zapisali się w systemie USOS, zgłaszają się do SWFiS (ul. Waryńskiego 12a) w porze swoich zajęć wychowania fizycznego (zgodnie z planem zajęć) i zapisują na wybrane zajęcia u dyżurujących nauczycieli (na wolne miejsca pozostałe po zapisach w systemie USOS).

Od dnia 26.02.2018 niezapisani na zajęcia wychowania fizycznego studenci zgłaszają się bezpośrednio na obiekty sportowe i zapisują u Prowadzących zajęcia.

Pomocy studentom udziela także sekretariat Studium w godz. 9.00-13.00.

Informacje na temat zajęć wychowania fizycznego i zapisów znajdują się na stronie: www.swfis.pw.edu.pl