9.04.2019 - seminarium wydziałowe

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 10.15-14.00 w sali Rady Wydziału WIP, na którym zostaną przedstawione referaty przed otwarciem przewodu doktorskiego: Yunuhen Hernandez Rodriguez, mgr Physics (IMiP WIP PW) - pt. „Mathematical Modelling and Examination of Interaction and Changes between Bone Substitute, Jaw Tissue and Tooth Prosthesis”, mgr inż. Piotr Skrobek (ITW WIP PW) - pt. „Metoda wizyjnej identyfikacji obiektów dla robotów sterowanych głosowo", Mahtab Afsari (IOSP WIP PW) - pt. „Fuzzy GERT Algorithm for Research Projects Scheduling", mgr inż. Andrzej Penkul (ZMiTU IMiP WIP PW) - pt. „Rola renu w kształtowaniu struktury i właściwości użytkowych wolframowych stopów ciężkich o przeznaczeniu specjalnym".
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

 

PhD student:
Yunuhen Hernandez Rodriguez, mgr Physics (IMiBM WIP PW)

Supervisor:
dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW

The Title of Dissertation:
Mathematical Modelling and Examination of Interaction and Changes between Bone Substitute, Jaw Tissue and Tooth Prosthesis

Abstract (PDF)

 

Doktorant:
mgr inż. Piotr Skrobek
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem, Instytut Technik Wytwarzania WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Adam Rogowski

Temat rozprawy:
Metoda wizyjnej identyfikacji obiektów dla robotów sterowanych głosowo

Streszczenie (plik PDF)

 
PhD student:
Mahtab Afsari (IOSP WIP PW)

Supervisor:
Prof. Krzysztof Santarek

The Title of Dissertation:
Fuzzy GERT Algorithm for Research Projects Scheduling

Abstract (PDF)

 

Doktorant:
mgr inż. Andrzej Penkul
Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia, IMiP WIP PW

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski

Opiekun pomocniczy:
dr inż. Paweł Skoczylas

Tytuł rozprawy:
Rola renu w kształtowaniu struktury i właściwości użytkowych wolframowych stopów ciężkich o przeznaczeniu specjalnym

Streszczenie (plik PDF)