Dobry start - Kierunki studiów na WIP-ie

Tutaj znajdziecie informacje na temat aktualnych kierunków studiów oferowanych przez WIP

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 

Absolwent kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych przygotowany jest do:

 • Projektowania, wdrażania, modernizacji i kierowania zautomatyzowanymi systemami wytwarzania i montażu (centra obróbcze, elastyczne systemy wytwarzania, obrabiarki sterowane numerycznie, itp.). 
 • Projektowania elementów i układów sterowania, monitorowania i nadzorowania urządzeń technologicznych, programowania obrabiarek, robotów i zautomatyzowanych systemów wytwórczych, automatyzacji urządzeń technologicznych. 
 • Pracy w nowoczesnych firmach jako projektanci systemów sterowania, kierownicy wydziałów wyposażonych w tego typu urządzenia, programiści, a także w przedstawicielstwach technicznych, serwisowych i handlowych firm produkujących oraz sprzedających najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne. 

Kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych realizowany jest na studiach I i II stopnia na studiach dziennych. Studia I stopnia (inżynierskie stacjonarne) trwają 7 semestrów. Studia II stopnia (magisterskie stacjonarne) trwają 4 semestry. 

 
 

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

 • Uzyskuje wiedzę w dziedzinie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje ona podstawy teoretyczne, wiedzę fachową oraz umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM).
 • Uzyskuje wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania. Wiedza techniczna oraz dodatkowa w zakresie organizacji i zarządzania umożliwiają również podjęcie pracy w różnego rodzaju przedstawicielstwach oraz prowadzenie własnych firm.
 • Po studiach na Wydziale Inżynierii Produkcji PW młody inżynier jest w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom oraz w krótkim czasie przyswoić wiedzę szczegółową wymaganą do pracy na określonym stanowisku.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn realizowany jest na studiach I i II stopnia na studiach dziennych oraz zaocznych. Studia I stopnia (inżynierskie stacjonarne) trwają 7 semestrów. Studia II stopnia (magisterskie stacjonarne) trwają 4 semestry. 

 

KIERUNEK PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

 •  Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligraficznych. Kierunek ten, prowadzony na Wydziale Inżynierii Produkcji jest unikalny w skali kraju. 
 • W związku z intensywnym udziałem technik cyfrowych w poligrafii na WIP prowadzone są studia inżynierskie oraz studia magisterskie według nowego, elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej.

Kierunek Papiernictwo i Poligrafia realizowany jest na studiach I i II stopnia na studiach dziennych oraz zaocznych. Studia I stopnia (inżynierskie stacjonarne) trwają 8 semestrów. Studia II stopnia (magisterskie stacjonarne) trwają 3 semestry. 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • Wiedza z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, technik wytwarzania, obejmująca kontrolę jakości, automatyzację oraz komputerowy nadzór nad wytwarzaniem i danymi. Przykładowe przedmioty specjalności: nowoczesne techniki wytwarzania, komputerowe projektowanie przetwórstwa tworzyw, sterowanie elastycznych systemów wytwarzania, rozwój wyrobu w przedsiębiorstwie, kontrola jakości w zautomatyzowanym wytwarzaniu, eksploracja danych.
 • Wiedza z zakresu szeroko rozumianego komputerowego projektowania: części i wyrobów złożonych (2D, 3D), procesów i maszyn technologicznych.
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu: organizacji procesów produkcyjnych, zasad projektowania technologiczno-organizacyjnego, systemów produkcyjnych, planowania i sterowania produkcją, organizacji służb pomocniczych przedsiębiorstwa 
 • Umiejętności projektowania, wdrażania i zarządzania w obszarze organizacji procesów i systemów produkcyjnych, a w szczególności procesów usługowych i eksploatacyjnych. 
 • Umiejętność pracy w zespołach przygotowania i nadzoru produkcji oraz eksploatacji.
 • Umiejętność jednoczesnego rozumienia zagadnień organizacyjno-technologicznych przedsiębiorstw produkcyjnych jak również znajomości zagadnień związanych z nowoczesną informatyzacją tego typu przedsiębiorstw.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizowany jest na studiach I i II stopnia na studiach dziennych oraz zaocznych. Studia I stopnia (inżynierskie stacjonarne) trwają 7 semestrów. Studia II stopnia (magisterskie stacjonarne) trwają 4 semestry. 

Po naszych studiach miejscami pracy są wszystkie firmy, zarówno duże, średnie i małe, ponieważ mechanika pojawia się we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, poczynając od przemysłu maszynowego, przez elektroniczny na spożywczym kończąc.

Absolwenci, którzy chcieliby poświęcić się pracy naukowej, mogą podejmować pracę w instytutach naukowych, na uczelni lub pogłębić wiedzę w ramach studiów doktoranckich.

Studiując z nami, swoją wiedzę można pogłębiać uczestnicząc w projektach realizowanych przez Koła Naukowe i Organizacje studenckie

 
 

Zobacz również: