Zebrania pracowników IOSP

2020-03-19, godz. 14:00, ST16 ODWOŁANE

Agenda:

  1. Omówienia wszystkich istotnych kwestii związanych z aktualną sytuacją Uczelni i nowymi regulacjami prawnymi i nowymi praktykami, np. w zakresie obowiązku wykorzystania urlopów wypoczynkowych, itp.
  2. Sprawy związane z dydaktyką.
  3. Sprawy związane z nauką, w tym REPO PW i plan seminariów w bież. sem.
  4. Wolne wnioski.