Zakład Badań i Rozwoju Produkcji

 

Działalność naukowo-badawcza Zakładu obejmuje głównie zagadnienia związane z innowacjami i szeroko pojętym rozwojem technologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli inteligentnych technologii oraz przedsiębiorczości technologicznej w organizacjach.

Wybrane obszary badawcze:

 • Zarządzanie innowacjami: analiza i badanie cyklu innowacji;
 • Relacje między cyklem koniunkturalnym a tworzeniem i dyfuzją innowacji;
 • Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju wyrobów i technologii;
 • Badania efektywności projektów i przedsiębiorstw, w tym  efektywności ekonomicznej innowacji;
 • Marketing innowacji w przedsiębiorstwie;
 • Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych i przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych;
  • Ekonomika i organizacja wdrażania zaawansowanych technologii;
  • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i inwestycyjnej;
 • Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych (o charakterze holistycznym z aspektem środowiskowym i społecznym);
 • Rozwój narzędzi wspomagających controlling produkcji (m.in. budżetowanie, strategiczna karta wyników, itp.);
 • Dynamika interakcji procesów materialnych i zachowań międzyorganizacyjnych w produkcji rozproszonej globalnie;
 • Przedsiębiorczość akademicka. Uniwersyteckie przedsiębiorstwa spin-off/spin-out;
 • Badanie roli przedsiębiorczości technologicznej w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych.

Prowadzone prace badawcze:

 • Realizacja grantu wewnętrznego w latach 2020-21 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości nt. „Efekty synergii i anergii Przemysłu 4.0, zrównoważonego rozwoju i szczupłego zarządzania”.
 • Realizacja grantu wewnętrznego w latach 2020-21 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości nt. „Przedsiębiorczość technologiczna a kreowanie nowoczesnych technologii w dobie rozwoju Gospodarki 4.0”.

Skład osobowy: 

dr inż. Zbigniew Chyba, adiunkt

dr inż. Krzysztof Ejsmont, adiunkt

dr inż. Małgorzata Krwawicz, adiunkt

dr inż. Stanisław Strzelczak, adiunkt

dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch, adiunkt

dr Izabela Maleńczyk, adiunkt

mgr Tomasz Kowalczyk, asystent

mgr inż. Martyna Wybraniak-Kujawa, asystent

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac przejściowych