Zakład Systemów Zapewniania Jakości

  Działalność naukowo-badawcza Zakładu koncentruje się wokół tematyki Zarządzania i Inżynierii Jakości. W szczególności obejmuje:

 • Doskonalenie dydaktyki w zakresie zarządzania jakością oraz  zarządzania i inżynierii jakości w ramach kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Projektowanie, wdrażanie, utrzymanie oraz doskonalenie systemów zarządzania jakością według serii norm ISO 9000 w firmach produkcyjnych i usługowych;
 • Projektowanie, wdrażanie i wspomaganie eksploatacji systemów zarządzania jakością w jednostkach edukacyjnych wg kryteriów PKA na poziomie uczelni i wydziału;
 • Rozwój systemów jakości ISO 9000 w powiązaniu z systemami pokrewnymi typu: ISO serii 14000, PN-N serii 18000, GMP, GLP, HACCP, itp. (razem ponad 30 standardowych branżowych
  i obszarowych systemów);
 • Doskonalenie projektowania zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowis-kiem, bhp oraz CSR (Corporate Social Responsibility);
 • Rozwijanie problematyki zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa
  we wszystkich formach aktywności.

Prowadzone prace badawcze:

 • Realizacja pracy statutowej pt. „Doskonalenie metod zarządzania produkcją w sektorze MŚP.
 • Realizacja pracy statutowej pt. „Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w zarządzaniu i inżynierii jakości”.

Skład osobowy Zapewnienia Jakości:

 • dr hab. inż. Jan Bagiński, profesor uczelni
 • dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, profesor uczelni 
 • dr hab. inż. Aldona Kluczek, adiunkt
 • dr inż. Jolanta Korkosz–Gębska, adiunkt
 • dr Maria Kukurba, adiunkt

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac przejściowych