Studenci

Instytut wspiera swoim potencjałem w sposób szczególny następujące obszary dydaktyczne:

 

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 

Specjalność ta odwzorowuje główny obszar naukowo-badawczy Instytutu. Problematyka prezentowana studentom dotyczy głównie: organizacji procesów produkcyjnych, zasad projektowania technologiczno-organizacyjnego, planowania i sterowania produkcją, organizacji służb pomocniczych przedsiębiorstwa (transportowych, magazynowych, remontowych, narzędziowych, energetycznych itp.), logistyki, kontroli i sterowania jakością, metod i technik organizatorskich wspierających zarządzanie, analizy efektywności produkcji, wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie produkcją. Dzięki współpracy pracowników Instytutu z podmiotami gospodarczymi studenci otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również mają możliwość opracowywania rozwiązań w oparciu o case study.

Prezentacja specjalności w PDF

Główne prezentowane obszary wiedzy w ramach tej specjalności to to: projektowanie relacyjnych baz danych SQL, programowanie w Visual Basic, funkcjonowanie systemów operacyjnych, symulacje wyboru systemu informatycznego wspierającego zarządzanie zgodnie z wcześniej określonymi potrzebami przedsiębiorstwa, podstawy projektowania systemów informatycznych wspierających zarządzanie, praktyczne wykorzystanie metodyk wdrożenia systemów ERP, projektowanie procesów biznesowych (BPM) z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, ocena ekonomiczna projektów informatycznych. Poprzez bogate doświadczenie pracowników Instytutu w zakresie wdrażania systemów informatycznych wspierających zarządzanie studentom przekazywane są praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami informatycznymi.

Prezentacja specjalności w PDF

Jest to specjalność umożliwiająca studentom kontynuowanie nauki na 2. stopniu kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Program studiów jest kopią programu specjalności Global Production Engineering and Management. Ma budowę modułową z wyodrębnionymi blokami tematycznymi m.in.: inżynieria produkcji umiędzynarodowionej, zarządzanie, ekonomia i finanse.

Prezentacja specjalności

Celem specjalności jest ukierunkowanie studentów na pracę w środowisku działalności produkcyjnej rozproszonej globalnie. Realizowane zajęcia w języku angielskim stwarzają dodatkowe możliwości rozwojowe studentom polskim, jak i wpływają na wzrost wymiany studentów zagranicznych. Program studiów jest wzorowany na analogicznej specjalności realizowanej w Politechnice Mediolańskiej. Jego cechą charakterystyczną są modułowe zajęcia, gdzie przedmioty pogrupowano na większe bloki tematyczne m.in.: International Production Engineering, Business Management, Economics&Finance. Kadra akademicka Instytutu realizuje większość zajęć prowadzonych na tej specjalności.

Prezentacja specjalności

 

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn:

 

Kształcenie na tej specjalności jest połączeniem zalet kierunku MiBM oraz specjalności Zarządzanie produkcją prowadzonej na kierunku ZiIP. Program dydaktyczny oparty jest na wzorcach wydziałów “Production Engineering” państw wysokorozwiniętych. Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia związane z modelowaniem i sterowaniem oraz organizacją produkcji oraz zarządzaniem. Pracownicy Instytutu prowadzą również zajęcia na innych kierunkach studiów oferowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji.

Prezentacja specjalności