Akademia Industry 4.0

Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z koncepcją Industry 4.0, a w szczególności : nowoczesnych narzędzi organizacji produkcji, technologiach wykorzystywanych w Industry 4.0, kompetencjach menadżera produkcji, zarządzanie urządzeniami w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń, zarządzanie jakością w produkcji zautomatyzowanej i projektowaniu systemów wytwarzania Industry 4.0.  Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych. Praktyczny wymiar Studiów realizowany jest m.in. poprzez pracę końcową, która jest studium przypadku usprawnienia wdrażanego w przedsiębiorstwie. 

Informacje szczegółowe