Zakład Systemów Informatycznych

Tematyka prac dyplomowych/Topics of theses

Promotor/Supervisor: dr hab. inż. Paweł Gepner  
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania Machine Learning do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Machine Learning solutions for XYZ in the XYZ enterprise
2. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania  Blockchain do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Blockchain solutions for XYZ in the XYZ enterprise
3. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania Big Data do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Big Data solutions to XYZ in the XYZ company
4. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania High Performance Computing  do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using High Performance Computing solutions for XYZ in the XYZ enterprise
5. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania sztucznej inteligencji do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Design of an IT system using artificial intelligence solutions for XYZ in the XYZ enterprise
6. Analiza rozwiązań wykorzystujących Machine Learning do XYZ w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej  Analysis of solutions using Machine Learning for XYZ in companies in the pharmaceutical industry
7. Analiza rozwiązań wykorzystujących  rozwiązania HPC w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej  Analysis of solutions using HPC solutions in companies in the automotive industry
8. Analiza rozwiązań wykorzystujących  rozwiązania Machine Learning  w bankowości Analysis of solutions using Machine Learning solutions in banking
9. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania Machine Learning do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Machine Learning solutions for XYZ in the XYZ enterprise
10. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania  Blockchain do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Blockchain solutions for XYZ in the XYZ enterprise
11. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania Big Data do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using Big Data solutions to XYZ in the XYZ company
12. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania High Performance Computing  do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Project of an IT system using High Performance Computing solutions for XYZ in the XYZ enterprise
13. Projekt systemu Informatycznego wykorzystującego rozwiązania sztucznej inteligencji do XYZ  w przedsiębiorstwie XYZ Design of an IT system using artificial intelligence solutions for XYZ in the XYZ enterprise
14. Analiza rozwiązań wykorzystujących Machine Learning do XYZ w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej  Analysis of solutions using Machine Learning for XYZ in companies in the pharmaceutical industry
15. Analiza rozwiązań wykorzystujących  rozwiązania HPC w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej  Analysis of solutions using HPC solutions in companies in the automotive industry
16. Analiza rozwiązań wykorzystujących  rozwiązania Machine Learning  w bankowości Analysis of solutions using Machine Learning solutions in banking
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt wprowadzenia nowego systemu IT na rynek Project of introducing a new IT system to the market
2. Projekt budowy nowego systemu IT Project of building a new IT system
3. Projekt inwestycji.... Investment project ...
4. Projekt usprawnienia procesu walidacji oprogramowania Project to improve the software validation process
Promotor/Supervisor: dr inż. Jerzy Krawiec
Prace magisterskie/Master's theses  
Lp. Temat pracy  Master's thesis title
1. Projekt aplikacji połączonej z okularami inteligentnymi do sterowania dronem w przedsiębiorstwie Design of an application connected with smart glasses to control a drone in an enterprise
2. Projekt aplikacji do sterowania dronem z podglądem kamery w czasie rzeczywistym w przedsiębiorstwie Design of a drone control application with real-time camera preview in the enterprise
3. Projekt systemu badania jakości powietrza za pomocą dronów w przedsiębiorstwie Design of the air quality testing system using drones in the enterprise
4. Projekt systemu bezpieczeństwa samochodów autonomicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Design of a safety system for autonomous cars in a production company
5. Projekt systemu termowizyjnego w samochodzie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Design of a thermovision system in a car in a manufacturing company
6. Projekt systemu monitorującego z wykorzystaniem kamery bezprzewodowej jako komponentu technologii IoT w przedsiębiorstwie Design of a monitoring system using a wireless camera as a component of IoT technology in the enterprise
7. Badania aktualnego stanu poziomu cyberbezpieczeństwa wytypowanych przedsiębiorstw IIoT. Analysis of the current cybersecurity level of selected IIoT companies
8. Projekt kryteriów wyboru zabezpieczeń technicznych do zastosowania w przedsiębiorstwach działających według modelu IIoT Project of criteria for selecting technical controls features to be used in enterprises operating according to the IIoT model.
9. Projekt metodyki przeprowadzenia audytu systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach IIoT Project of methodology for auditing the cybersecurity management system in IIoT companies.
10. Badania protokołów komunikacji pod kątem ich zastosowania w przedsiębiorstwach działających w modelu IIoT Analysis of communication protocols in terms of their application in enterprises operating in the IIoT model.
11. Projekt symulatora lotu w technologii AR/VR w organizacji Project of a flight simulator in AR / VR technology in the organization
12. Projekt wirtualnego lustra w technologii AR/VR w organizacji Virtual mirror project in AR / VR technology in the organization
13. Projekt systemu zdalnego nauczania z wykorzystaniem technologii AR/VR w przedsiębiorstwie Project of a remote learning system using AR / VR technology in an enterprise
14. Projekt implementacji  algorytmów AI w systemie IIoT w przedsiębiorstwie Project of the implementation of AI algorithms in the IIoT system in the enterprise
15. Projekt zastosowania technologii blockchain w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów w przedsiębiorstwie IIoT Project of using blockchain technology to ensure the security of systems in the IIoT enterprise
16. Badania algorytmów AI w kontekście zastosowań w systemach IIoT Analysis of AI algorithms in the context of application in IIoT systems
Prace inżynierskie/Engineering theses  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt informatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie Project of an IT system for managing business processes in an enterprise
2. Projekt sklepu internetowego w przedsiębiorstwie Project of an online store in an enterprise
3. Projekt systemu cyfrowej sprzedaży produktów i usług w przedsiębiorstwie Design of a digital sales system for products and services in an enterprise
4. Projekt systemu e-Learningu w przedsiębiorstwie Project of an e-Learning system in the enterprise
5. Projekt systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Project of a knowledge management system in an enterprise
6. Projekt systemu do  szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą FMEA/FMECA w  przedsiębiorstwie Design of a system for estimating the risk of the production process using FMEA / FMECA in the enterprise
7. Projekt systemu zarządzania ciągłością działania w zakresie odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w przedsiębiorstwie Design of a business continuity management system for the recovery of information technology after a disaster in an enterprise
8. Projekt Data Center w kontekście zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie Data Center project in the context of business continuity management
9. Projekt systemu klasy SIEM w przedsiębiorstwie Design of a SIEM class system in an enterprise
10. Projekt systemu sterowania lotem drona w przedsiębiorstwie Design of a drone flight control system in an enterprise
11. Projekt systemu badania jakości powietrza za pomocą dronów w przedsiębiorstwie Design of the air quality testing system using drones in the enterprise
12. Projekt strategii bezpieczeństwa BYOD w przedsiębiorstwie BYOD security strategy design in the enterprise
13. Projekt implementacji zabezpieczeń w systemach SCADA w przedsiębiorstwie produkcyjnym Project of security implementation in SCADA systems in a production company
15. Projekt systemu bezpieczeństwa samochodów autonomicznych Design of a safety system for autonomous cars
16. Projekt systemu termowizyjnego w samochodzie Design of a thermal imaging system in a car