Zakład Technologii Informacyjnych

Tematyka prac przejściowych

 
Konsultant/Consultant: dr inż. Paweł Antczak
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji bazodanowej dla przedsiębiorstwa X  
2. Projekt bazy danych dla magazynu części zamiennych w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt równoważenia linii produkcyjnej na przykładzie procesu X  
4. Projekt systemu motywacyjnego pracowników produkcyjnych dla przykładowego przedsiębiorstwa   
5. Projekt strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa X  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Konsultant/Consultant: dr Michał Bańka 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ  Project of XYZ  supporting XYZ of XYZ company
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt rozwiązania XYZ wspierającego XYZ  w  przedsiębiorstwie XYZ  Project of XYZ  supporting XYZ of XYZ company
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultant/Consultant: dr inż. Jerzy Krawiec 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt aplikacji Księgowość w przedsiębiorstwie Accounting application project at X company
2. Projekt aplikacji do zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie Design of an application for managing customer relations at X company
3. Projekt aplikacji do przeprowadzania egzaminu (e-Test) w placówce oświatowej Project of an application for conducting an exam (e-Test) at an educational institution
4. Projekt aplikacji do zarządzania częściami samochodowymi w przedsiębiorstwie Design of an application for managing car parts at X company
5. Projekt aplikacji do wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF w przedsiębiorstwie Project of an application for company valuation using the DCF method at X company
6. Projekt aplikacji do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą analizy drzewa zdarzeń w przedsiębiorstwie Design of an application for estimating the risk of a production process using the analysis of the event tree at X company
7. Projekt aplikacji do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą modelu Markowa w przedsiębiorstwie Design of an application for estimating the risk of the production process using the Markov model at X company
8. Projekt aplikacji do oceny projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Application design for the evaluation of an investment project at X company
9. Projekt aplikacji do oceny wkładu początkowego inwestycji w przedsiębiorstwie Application design for assessing the contribution of an initial investment at X company
10. Projekt aplikacji do zarządzania bazą danych produktów w przedsiębiorstwie Design of an application for managing a product database at X company
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt Studium Wykonalności projektu informatycznego w przedsiębiorstwie Design of the Feasibility Study of an IT project at an enterprise
2. Projekt strategii Informatyzacji w przedsiębiorstwie Project of the IT strategy at an enterprise
3. Projekt Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 w organizacji Information Security Policy project in accordance with ISO/IEC 27001 at X organization
4. Projekt Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO w organizacji Draft Personal Data Protection Policy in accordance with the GDPR at X organization
5. Projekt aplikacji do sterowania systemem ABS samochodu Design of an application to control the ABS system of a car
6. Projekt aplikacji do sterowania systemem ACC samochodu Design of an application to control the car ACC system of a car
7. Projekt aplikacji do sterowania systemem ASR samochodu Design of an application to control the ASR system of a car
8. Projekt aplikacji do sterowania systemem BAS samochodu Design of an application to control the car BAS system of a car
9. Projekt aplikacji do sterowania systemem ESP samochodu Design of an application to control the ESP system of a car
10. Projekt systemu zabezpieczeń dostępu „bezkluczykowego” samochodu Design of a car's "keyless" access security system of a car