Zakład Badań i Rozwoju Produkcji

Tematyka prac przejściowych/Topics of interim projects

Konsultant/Consultant: dr inż. Zbigniew Chyba  
Prace inżynierskie przejściowe/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt wdrożenia nowej usługi w przedsiębiorstwie  
2. Projekt usprawnienia funkcjonowania usługi w przedsiębiorstwie  
3. Projekt wdrożenia systemu okresowych ocen pracowników w przedsiębiorstwie X  
Prace magisterskie  przejściowe/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt wdrożenia innowacji w branży… na przykładzie firmy X  
2. Projekt wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt linii technologicznej do produkcji opakowań biodegradowalnych  
Konsultant/Consultant: dr inż. Krzysztof Ejsmont  
Prace inżynierskie przejściowe/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt usprawnienia sprzedaży wyrobów w przedsiębiorstwie X Accounting application project in the enterprise
2. Projekt elastycznego łańcucha dostaw dla branży odzieżowej Design of an application for managing customer relations in an enterprise
3. Projekt usprawnienia organizacji pracy stanowiska roboczego Project of an application for conducting an exam (e-Test) in an educational institution
4. Projekt wdrożenia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym Design of an application for managing car parts in an enterprise
5. Projekt wdrożenia metody SMED dla wybranej maszyny Project of an application for company valuation using the DCF method in an enterprise
6. Projekt usprawnienia procesu produkcji przy wykorzystaniu teorii ograniczeń Design of an application for estimating the risk of a production process using the analysis of the event tree in the enterprise
Prace magisterskie  przejściowe/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt magazynu dystrybucyjnego dla sieci księgarni Design of a distribution magazine for a bookstore chain 
2. Projekt wdrożenia nowego wyrobu na polskim rynku Project of implementing a new product on the Polish market
3. Projekt wdrożenia narzędzi zarządzania jakością w firmie produkcyjnej Project of implementation of quality tools in production company
4. Projekt poprawy zrównoważonego rozwoju poprzez Łańcuch Dostaw 4.0  Project of enhancing sustainability through Supply Chain 4.0
5. Projekt wdrożenia TPM w firmie X Project of TPM implementation in company X
6. Projekt poprawy organizacji produkcji w firmie X Project of production organization improvement in company X
7. Zastosowanie mapowania strumienia wartości (VSM) w wybranych obszarach firmy Application of Value Stream Mapping (VSM) in the selected areas of company
8. Projekt zaprojektowania warsztatu pracy w celu optymalizacji czasu  Project of design a job shop for optimizing time
9. Projekt poprawy OEE przy wykorzystaniu TPM w wybranym obszarze produkcyjnym  Project of OEE enhancement using TPM in selected production area
10. Projekt wdrożenia systemu Kanban w firmie X  Project of implementation Kanban system in company X