Zakład Systemów Informatycznych

Tematyka prac przejściowych/Topics of interim projects

Konsultant/Consultant: dr inż. Jerzy Krawiec  
Prace inżynierskie przejściowe/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt aplikacji Księgowość w przedsiębiorstwie Accounting application project in the enterprise
2. Projekt aplikacji do zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie Design of an application for managing customer relations in an enterprise
3. Projekt aplikacji do przeprowadzania egzaminu (e-Test) w placówce oświatowej Project of an application for conducting an exam (e-Test) in an educational institution
4. Projekt aplikacji do zarządzania częściami samochodowymi w przedsiębiorstwie Design of an application for managing car parts in an enterprise
5. Projekt aplikacji do wyceny przedsiębiorstwa metodą DCF w przedsiębiorstwie Project of an application for company valuation using the DCF method in an enterprise
6. Projekt aplikacji do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą analizy drzewa zdarzeń w przedsiębiorstwie Design of an application for estimating the risk of a production process using the analysis of the event tree in the enterprise
7. Projekt aplikacji do szacowania ryzyka procesu produkcyjnego za pomocą modelu Markowa w przedsiębiorstwie Design of an application for estimating the risk of the production process using the Markov model in the enterprise
8. Projekt aplikacji do oceny projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Application design for the evaluation of an investment project in an enterprise
9. Projekt aplikacji do oceny wkładu początkowego inwestycji w przedsiębiorstwie Application design for assessing the contribution of an initial investment in an enterprise
10. Projekt aplikacji do zarządzania bazą danych produktów w przedsiębiorstwie Design of an application for managing a product database in an enterprise
Prace magisterskie  przejściowe/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt Studium Wykonalności projektu informatycznego w przedsiębiorstwie Design of the Feasibility Study of an IT project in an enterprise
2. Projekt strategii Informatyzacji w przedsiębiorstwie Project of the IT strategy in the enterprise
3. Projekt Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 w organizacji Information Security Policy project in accordance with ISO/IEC 27001 in the organization
4. Projekt Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO w organizacji Draft Personal Data Protection Policy in accordance with the GDPR in the organization
5. Projekt aplikacji do sterowania systemem ABS samochodu Design of an application to control the ABS system of a car
6. Projekt aplikacji do sterowania systemem ACC samochodu Design of an application to control the car ACC system of a car
7. Projekt aplikacji do sterowania systemem ASR samochodu Design of an application to control the ASR system of a car
8. Projekt aplikacji do sterowania systemem BAS samochodu Design of an application to control the car BAS system of a car
9. Projekt aplikacji do sterowania systemem ESP samochodu Design of an application to control the ESP system of a car
10. Projekt systemu zabezpieczeń dostępu „bezkluczykowego” samochodu Design of a car's "keyless" access security system of a car