Zakład Systemów Zapewniania Jakości

Tematyka prac przejściowych/Topics of interim projects

Konsultant/Consultant: dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska  
Prace inżynierskie przejściowe/Interim projects (Eng.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1. Projekt księgi jakości dla firmy XYZ  
2. Projekt zmian organizacji i zarządzania działem X w firmie Y  
3. Projekt systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem na przykładzie firmy XYZ  
4. Projekt wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w firmie XYZ  
5. Projekt systemu motywowania w firmie XYZ  
6. Projekt zarządzania ryzykiem (…) w firmie XYZ  
Prace magisterskie  przejściowe/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Title in English
1.   Project of implementation of business (process) innovation in XYZ company
2.   Project of improvement of (CSR/marketing) strategy in selected company
3.   Project of improvement of... (selected area of operation) in XYZ company
4.   Project of improvement of XYZ company in the context of the idea of sustainable development
5.   Project of implementation of selected Lean Management tools in XYZ company
6.   Project of implementation of marketing tools in a XYZ company
7.   Project of implementation a new product into XYZ market