Division of Plant of Research and Development

Topics of interim projects

 
Konsultant/Consultant: dr inż. Zbigniew Chyba
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia nowej usługi w przedsiębiorstwie  
2. Projekt usprawnienia funkcjonowania usługi w przedsiębiorstwie  
3. Projekt wdrożenia systemu okresowych ocen pracowników w przedsiębiorstwie X  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt wdrożenia innowacji w branży… na przykładzie firmy X  
2. Projekt wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu w przedsiębiorstwie X  
3. Projekt linii technologicznej do produkcji opakowań biodegradowalnych  
 
Konsultant/Consultant: dr inż. Krzysztof Ejsmont
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt usprawnienia sprzedaży wyrobów w przedsiębiorstwie X Accounting application project in the enterprise
2. Projekt elastycznego łańcucha dostaw dla branży odzieżowej Design of an application for managing customer relations in an enterprise
3. Projekt usprawnienia organizacji pracy stanowiska roboczego Project of an application for conducting an exam (e-Test) in an educational institution
4. Projekt wdrożenia metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym Design of an application for managing car parts in an enterprise
5. Projekt wdrożenia metody SMED dla wybranej maszyny Project of an application for company valuation using the DCF method in an enterprise
6. Projekt usprawnienia procesu produkcji przy wykorzystaniu teorii ograniczeń Design of an application for estimating the risk of a production process using the analysis of the event tree in the enterprise
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt magazynu dystrybucyjnego dla sieci księgarni Design of a distribution magazine for a bookstore chain 
2. Projekt wdrożenia nowego wyrobu na polskim rynku Project of implementing a new product on the Polish market
3. Projekt wdrożenia narzędzi zarządzania jakością w firmie produkcyjnej Project of implementation of quality tools in production company
4. Projekt poprawy zrównoważonego rozwoju poprzez Łańcuch Dostaw 4.0  Project of enhancing sustainability through Supply Chain 4.0
5. Projekt wdrożenia TPM w firmie X Project of TPM implementation in company X
6. Projekt poprawy organizacji produkcji w firmie X Project of production organization improvement in company X
7. Zastosowanie mapowania strumienia wartości (VSM) w wybranych obszarach firmy Application of Value Stream Mapping (VSM) in the selected areas of company
8. Projekt zaprojektowania warsztatu pracy w celu optymalizacji czasu  Project of design a job shop for optimizing time
9. Projekt poprawy OEE przy wykorzystaniu TPM w wybranym obszarze produkcyjnym  Project of OEE enhancement using TPM in selected production area
10. Projekt wdrożenia systemu Kanban w firmie X  Project of implementation Kanban system in company X
 
Konsultant/Consultant: dr inż. Małgorzata Krwawicz
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.)
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt uruchomienia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego X Start-up of the production company project
2. Projekt wprowadzenia nowego wyrobu do produkcji w przedsiębiorstwie X Project of the new product introduction in the company X
3. Projekt wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie X Project of the implementation of new technology in the company X
4. Projekt usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa X Project of the improvement of operation of the company X
5. Projekt usprawnienia funkcjonowania działu w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of department operation in the company X
6. Projekt usprawnienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of work organization in the company X
7. Projekt usprawnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwie X Project of the improvement of organization of production in the company X
8. Projekt zagospodarowania hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X Manufacturing facility development at X
9. Projekt reorganizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego X Project of reorganization of the production company X
10. Projekt rozwoju produktu w przedsiębiorstwie X Product development project in the company X
11. Projekt wdrożenia elektronicznej dokumentacji w organizacji X Digital documentation implementation at X project
  Inne tytuły zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi studentów (do ustalenia z konsultantem) Other topics to be discussed with the consultant