Division of Production Processes and Logistics

Topics of interim projects

 
Konsultant/Consultant: prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Mapowanie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu  
2. Mapowanie procesu biznesowego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu  
3. Mapowanie procesu informacyjnego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu  
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.)  
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem wybranych oprogramowań Project to improve supply chain management with the use of selected software
2. Mapowanie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie X na potrzeby audytu Mapping the technological process in company X for audit purposes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konsultant/Consultant: dr inż. Bartosz Wachnik 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Wdrożenie robotyzacji procesów w zakresie pojedyńczego procesu w logistyce, produkcji Wdrożenie robotyzacji procesów w zakresie pojedyńczego procesu w logistyce, produkcji
2. Wdrożenie wybranych funkcjonalności w systemie ERP Wdrożenie wybranych funkcjonalności w systemie ERP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konsultant/Consultant: dr inż. Bartłomiej Gładysz 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Wdrożenie SMED Implementation of SMED
2. Wdrożenie OTED Implementation of OTED
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Wpływ COVID-19 na działalność operacyjną firmy produkcyjnej/logistycznej. Systematyczny przegląd literatury. COVID-19 impacts on operational activities in manufacturing/logistics. Systematic literature review.
2. Wdrożenie zrównoważonego Przemysłu 4.0 w branży produkcyjnej/logistycznej. Systematyczny przegląd literatury. Sustainable Industry 4.0 implementation in manufacturing/logistics. Systematic literature review.
3. Zarządzanie technologiami Przemysłu 4.0 w branży produkcyjnej/logistycznej. Systematyczny przegląd literatury. Technology management and Industry 4.0 in manufacturing/logistics. Systematic literature review.
4. Wpływ AI na zrównoważony rozwój branży produkcyjnej/logistycznej. Systematyczny przegląd literatury Impacts of AI on sustainability of manufacturing sector. Systematic literature review.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konsultant/Consultant: dr inż. Andrzej Kamiński 
Prace przejściowe inżynierskie/Interim projects (Eng.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Analiza strukturalna na potrzeby budowy i wdrożenia systemu informatycznego w wybranym przedsiębiorstwie.  Structural analysis for building and implementing an IT system in an enterprise.
2. Projekt systemu bazodanowego w środowisku MS SQL Server. Project of a database system in the MS SQL Server environment.
3. Projekt i implementacja serwisu internetowego. Design and implementation of the website service.
4. Organizacja testów oprogramowania komputerowego. Organization of computer software tests.
5. Projekt architektury sieci komputerowej i systemu zabezpieczeń. Design of computer network architecture and security system.
Prace przejściowe magisterskie/Interim projects (MSc.) 
Lp. Temat pracy  Thesis title
1. Projekt studium wykonalności na potrzeby budowy i wdrożenia systemu informatycznego. Feasibility study for the implementation of an IT system.
2. Projekt portalu wspomagającego zarządzanie personelem. Project of a portal supporting human resources management.
3. Projekt kokpitu menedżerskiego wspomagającego badanie efektywności stanowisk pracy. Project of a management dashboard supporting the study of the effectiveness of workplaces.
4. Reorganizacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technik i narzędzi wspomagających modelowanie procesów klasy BPM. Reorganization of the enterprise with the use of techniques and tools supporting modelling of BPM processes.
5. Projekt systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w środowisku MS SQL BUSINESS INTELLIGENCE.  Design of a decision support system in the MS SQL BUSINESS INTELLIGENCE environment.