Funkcjonowanie PW w czasie pandemii: zajęcia zdalne 24.01 – 22.02.2022

Zgodnie z decyzją Rektora nr 7/2022, od 24 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r. wszelkie zajęcia dydaktyczne na PW oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywają się w trybie zdalnym.

W pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 r.

Stale aktualizowane informacje są zamieszczane na stronie głównej PW