Warsztaty dla studentów w firmie Saueressig Polska

W piątek 20 kwietnia 2018 r. grupa Studentów II-go roku studiów dziennych inżynierskich kierunku Papiernictwo i Poligrafia Politechniki Warszawskiej była zaproszona na warsztaty do firmy Saueressig Polska, Oddział w Duchnowie. Firma ta jest producentem cylindrów wklęsłodrukowych.

Po przybyciu na miejsce, przywitał nas Pan Robert Rawski, Szef Studia Graficznego, który poprowadził spotkanie ze studentami. Celem wizyty było przedstawienie studentom zagadnień związanych z rotograwiurą i procesem powstawania cylindrów wklęsłodrukowych. Po prezentacji firmy i krótkim szkoleniu BHP przyszedł czas na część praktyczną. Dbając o bezpieczeństwo zwiedzenia zakładu produkcyjnego, wszyscy uczestnicy zostali ubrani w odzież ochronną. Zobaczyliśmy wszystkie działy przedsiębiorstwa, rozmawialiśmy z pracownikami, którzy niejednokrotnie byli absolwentami Politechniki Warszawskiej, kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Studenci dowiedzieli się na czym polega specyfika danego działu, czym zajmują się pracownicy, a także mogli przekonać się jakie warunki trzeba spełnić, żeby pracować na poszczególnych stanowiskach. Studenci mieli okazję poznać cały proces produkcji cylindrów wklęsłodrukowych zaczynając od działu reprodukcji, gdzie projekty graficzne przesyłane przez klientów lub ich agencje poddawane są obróbce, przez działy produkcyjne, aż do magazynu i logistyki. To bardzo przydatna wiedza, która łączy teorię z praktyką.