Wizyta studentów w UDS

Dnia 19 kwietnia 2018 r. studenci kierunku Papiernictwo i poligrafia w ramach zajęć z przedmiotów: Technologia Opakowań (TOPAK), Maszyny drukujące (MADRU) i Maszyny introligatorskie (MAINT) odwiedzili firmę UDS Universal Display Solutions Sp. z o.o. w Nowym Kawęczynie.

W trakcie wizyty studenci zapoznali się z działalnością firmy, zwiedzili wszystkie jej działy, a także odbyli warsztaty ze składania pudełek, tub i stojaków reklamowych. Na koniec wysłuchali krótkiego wykładu o jakości produkcji.

Firma UDS Sp. z o. o. pokryła koszty przejazdu grupy studentów, za co serdecznie dziękujemy.