Wyjazd edukacyjny studentów poligrafii do firmy KBA CEE 2018

Studenci kierunku Papiernictwo i Poligrafia z Politechniki Warszawskiej oraz z Politechniki Łódzkiej uczestniczyli w dniach 23-25 października 2018 r. w corocznym wyjeździe edukacyjnym do fabryki maszyn drukujących Koenig & Bauer w Radebeul w Niemczech.

 

Pierwszego dnia wyjazdu studenci odwiedzili Instytut Technologii Drukowania i Opakowań (Institute for Printing Processing and Packaging) na Wydziale Mediów Uniwersytetu Nauk Stosowanych (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur – HTWK) w Lipsku, uczestniczyli w wykładach dotyczących oferty oraz programów studiów poligraficznych oraz zwiedzili laboratoria uczelni. Szkoła dysponuje nowoczesnymi maszynami drukarskimi m.in. do offsetu, rotograwiury, fleksodruku, tampondruku, sitodruku czy druku laserowego, naświetlarkami do technologii fleksograficznej oraz offsetowej, maszynami introligatorskimi tj.: krajarki, utrząsarki, klejarki, falcerki, a także ploterami laserowymi oraz drukarkami 3D. Instytut posiada również bogate zaplecze do badań laboratoryjnych związanych z właściwościami materiałów poligraficznych. Studentów z Warszawy i Łodzi oprowadzili pracownicy naukowi uczelni – prof. Ulrike Herzau-Gerhardt oraz prof. Frank Roch. Po odwiedzeniu uczelni studenci zostali zaproszeni na uroczystą kolację, po której mieli możliwość zwiedzenia Lipska.

Drugi dzień wycieczki był przewidziany na zwiedzanie fabryki maszyn offsetowych Koenig & Bauer w Radebeul oraz wysłuchanie wykładów o ofercie i zastosowaniu maszyn. Wizytę w Koenig & Bauer rozpoczął wykład o historii firmy, zakresie jej działalności oraz jej pozycji na rynku, po którym studenci zostali oprowadzeni po hali produkcyjnej, na której montowane są maszyny drukujące. Zostały szczegółowo omówione poszczególne etapy produkcji i montażu maszyn. Następnie odbył się pokaz drukowania na najnowszej maszynie – Rapidzie 106, osiągającej szybkość drukowania 18 tysięcy arkuszy na godzinę. Po prezentacji odbyła się druga część wykładu, dotycząca zastosowań i możliwości maszyn. Wykłady zostały przeprowadzone przez Sashę Fishera, który następnie wraz z Pawłem Krasowskim oprowadził studentów po Studio Demo i omówił proces drukowania. Po odwiedzeniu fabryki maszyn studenci pojechali do Drezna, gdzie mieli możliwość zwiedzenia miasta. Całość wycieczki zwieńczyła kolacja.

Wycieczka odbyła się dzięki uprzejmości firmy Koenig & Bauer CEE, która sponsorowała studentom trzydniowy pobyt w Niemczech oraz zorganizowała zwiedzanie fabryki maszyn, uczelni technicznej oraz wykłady. Specjalne podziękowania należą się pracownikom polskiego oddziału firmy Koenig & Bauer CEE, od których wyszła inicjatywa zorganizowania tego przedsięwzięcia oraz którzy towarzyszyli studentom podczas wyjazdu, tzn. Panu Pawłowi Krasowskiemu (Product & Marketing Manager) oraz Grzegorzowi Szymczykowskiemu (Dyrektor ds. Sprzedaży i Serwisu). Podziękowania należą się również opiekunowi wycieczki – dr inż. Henrykowi Godlewskiemu, który czuwał nad grupą studentów.