TOPAK - Technologia opakowań

Kierownik przedmiotu:
dr hab. inż. Yuriy Pyr'yev, profesor PW, pok. 205 ZTP

Prowadzący laboratorium i ćwiczenia projektowe:
mgr inż. Ewa Kołodziejuk, pok. 104 ZTP

Konsultacje z ćwiczeń: wtorki, godz. 10.00-12.00, ZTP 104 / 215

 

Harmonogram ćwiczeń projektowych z TOPAK

Laboratoria i ćwiczenia projektowe - czwartki, ZTP 215
godz.  8:20 – 11:00 – grupa 1 (ID-GT-61)
godz. 14:15 – 17:00 – grupa 2 (ID-GT-62)

Nr tyg. Data  Nr i nazwa ćwiczenia
1 27.02.2020  Regulamin pracowni i instrukcja BHP
 Ćw. 1. Opakowanie jednostkowe – Artios CAD cz. 1 – podstawowe funkcje
2 05.03.2020  Ćw. 1. Artios CAD cz. 1 – podstawowe funkcje c.d.
3 12.03.2020  Ćw. 1. Artios CAD cz. 2 – projekt 2 konstrukcji opakowań + projekt własny
4 19.03.2020  Ćw. 1. Artios CAD cz. 3 – sprawdzenie projektów + wykonanie modelu 3D
5 26.03.2020  Ćw. 1. Artios CAD cz. 4 – funkcje grafiki + popr. ew. błędów w proj. własnym
6 02.04.2020  Ćw. 1. Artios CAD cz. 5 – wykonanie arkusza produkcyjnego
7 09.04.2020  Ćw. 1. Artios CAD cz. 6 – wykonanie projektu wykrojnika
8 16.04.2020 S  Ćw. 1. Dokończenie projektu opak. jednostkowego + sprawozdanie
9 ?23.04.2020?   Wycieczka do Drukarni 1
10 30.04.2020 S  Ćw. 2. Kartka okolicznościowa 3D
11 07.05.2020 S  Ćw. 2. Dokończenie projektu kartki 3D + sprawozdanie
12 ?14.05.2020?  Wycieczka do Drukarni 2
13 21.05.2020  Ćw. 3. Opakowanie transportowe
 cz. 1 – projektowanie opak. transportowego z tektury falistej (dla proj. własnego)
14 28.05.2020  Ćw. 3. Opak. transp. cz. 2 – projekt paletyzacji + sprawozdanie
15 04.06.2020  Ćw. 4. Ocena jakościowa opakowania jednostkowego (dla proj. własnego)

 Oznaczenia: S – termin oddania sprawozdania z danego ćwiczenia

 

Punktacja i ocena z ćwiczeń projektowych

 1. Punktacja z ćwiczeń – maksymalnie 64 p.
 2. Ćw. 1. Opakowanie jednostkowe – 40 p.
  proj. 1) opak. jedn. z dnem samoformującym się i wieczkiem z zamkiem – 8 p.
  proj. 2) opak. jedn. z dnem wsuwanym wieczkiem typu pop-up – 8 p.
  proj. 3) projekt własny opak. jednostkowego – 12 p.
  projekt arkusza produkcyjnego – 6 p.
  projekt wykrojnika mostkowego – 6 p.
 3. Ćw. 2. Kartka 3D – 10 p.
 4. Ćw. 3. Opakowanie transportowe – 10 p.
 5. Ćw. 4. Ocena jakościowa opak. jednostkowego (własnego) – 4 p.
 6. Ocena z ćwiczeń projektowych/laboratoriów
punkty ocena
57,6 – 64,0 5,0
51,6 – 57,5 4,5
44,6 – 51,5 4,0
38,6 – 44,5 3,5
32,6 – 38,5 3,0
      < 32,5 2,0

 

Literatura do ćwiczeń projektowych

 1. Stachowicz S., Kamińska M., Technologia opraw i opakowań, IPPW, 2000 r.,
   Rozdział 1: Technologia wykonania pudełek składanych z materiałów litych
 2. Stachowicz S., Technologia opraw i opakowań, IPPW, 1995 r.,
  Rozdział 3: Opakowania wykrawane
  Rozdział 4: Wykonanie opakowań wykrawanych
 3. Kubera H., Technologia opraw i opakowań, IPPW, 2003 r.,
   Rozdział II: Ocena opakowania
   Rozdział III: Projektowanie opakowań transportowych z tektury falistej
 4. Polska Norma: PN-O-79401 Opakowania jednostkowe tekturowe. Pudełka.
 5. Wybenga L.G., The Packaging designer's book of patterns, 3rd edtion, Wiley & Sons, 2006

Regulamin i instrukcja BHP na zajęcia TOPAK (sala 215 ZTP)

Regulamin i instrukcja BHP obowiązujące w Laboratorium komputerowym w sali 215 na zajęciach TOPAK

Pobierz plik (pdf, 163,91 kB)