Godziny dziekańskie 18.05.2017

ikona zegara

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji ogłasza godziny dziekańskie w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) od godz. 14.00 w związku z organizowanym „Piknikiem Południa”.

Powiązane informacje