Obrony prac dyplomowych w styczniu i lutym

Informacja dotycząca planowanych obron prac dyplomowych w styczniu i lutym 2019r.

Uwaga studenci!

W związku z pismem Prorektora ds. Studiów, od 1 października 2018r. Wydziały PW są zobowiązane do  informowania władz PW o terminach obron prac dyplomowych minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem. W związku z tym osoby, które pragną bronić się w pierwszej połowie lutego i (ewentualnie) rekrutować się na studia II stopnia powinny:
- najpóźniej do 15 stycznia 2019r. zgłosić w dziekanacie zamiar rozliczenia dokumentów do obrony (rozliczenie indeksu, przygotowanie suplementu itp.),
- najpóźniej do 15 stycznia 2019r. uzgodnić z promotorem wstępny termin planowanej obrony (nie musi to być konkretna data, wystarczy mi tylko informacja, że obrona będzie do 15 lutego 2019r.).
Zgłoszonym osobom w terminie do 2 tygodni przygotowane zostaną odpowiednie dokumenty do obrony.
Na podstawie zgłoszeń Instytuty WIP przygotowują odpowiednie wykazy, które są wysyłane do Działu ds. Ewidencji Studentów PW. Brak nazwiska studenta (czytaj: brak zgłoszenia) na tej liście UNIEMOŻLIWIA studentowi przystąpienie do obrony w wyżej wymienionym terminie. W takim wypadku, najbliższy możliwy termin obrony, to początek nowego semestru, co na pewno przekreśli szansę na przystąpienie do rekrutacji na studia II stopnia.
Z drugiej strony, złożenie dokumentów do rozliczenia i zgłoszenie się do obrony uniemożliwia przedłużenie studiów (tj. brak rejestracji na kolejny semestr, brak możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej).

Z poważaniem

dr inż. Grzegorz Wróblewski

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów