Obowiązkowe szkolenia dla studentów 1 semestru

TERMINARZ SZKOLEŃ I SPOTKAŃ
na Wydziale Inżynierii Produkcji w semestrze zimowym 2019/2020

  • Obowiązkowe szkolenia WRS
  • Obowiązkowe spotkania z Prodziekanem ds. Kształcenia
  • Obowiązkowe szkolenia BHP i Przysposobienia bibliotecznego* 

* Udział w szkoleniu z Przysposobienia Bibliotecznego jest obowiązkowy dla studentów studiów magisterskich (II stopnia).
Studenci studiów inżynierskich (I stopnia) szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego realizują z wykorzystaniem platformy e-learningowej na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (www.bg.pw.edu.pl).

Data Szkolenie Termin Sala Grupy
Termin zostanie
podany wkrótce
 Szkolenie BHP Termin zostanie
podany wkrótce
   Studia stacjonarne II stopnia:
 AiRPP - 1 sem
 MiBM - 1 sem.
 PiP - 1 sem.
 ZiIP - 1 sem.
 GPEM - 1 sem.
Temin zostanie
podany wkrótce
 Przysposobienie biblioteczne Termin zostanie
podany wkrótce
   Studia stacjonarne II stopnia:
 AiRPP - 1 sem
 MiBM - 1 sem.
 PiP - 1 sem.
 ZiIP - 1 sem.
 GPEM - 1 sem.
28 IX 2019 r.
 Sobota
 Spotkanie informacyjne 9.45 - 10.00 NT321  Studia niestacjonarne II stopnia:
 MiBM - 1 sem.
 ZiIP - 1 sem.
 Szkolenie BHP 10.15 - 12.00
 Przysposobienie biblioteczne 12.15 - 14.00
2 X 2019 r.
 Środa
 Spotkanie z Dziekanem WIP 16.15 - 18.00 NT144  ID-A0-1
 ID-M0-1
2 X 2019 r.
 Środa
 Szkolenie BHP 18.15 - 20.00 NT321  ID-A0-1
 ID-M0-1
2 X 2019 r.
 Środa
 Szkolenie BHP 16.15 - 18.00 NT321  ID-I0-1
 ID-G0-1
2 X 2019 r.
 Środa
 Spotkanie z Dziekanem WIP 18.15 - 20.00 NT144  ID-I0-1
 ID-G0-1
8 X 2019 r.
 Wtorek
 Szkolenie WRS 14.15 - 16.00 NT144  ID-A0-1
 ID-M0-1
8 X 2019 r.
 Wtorek
 Szkolenie WRS 16.15 - 18.00 NT144  ID-I0-1
 ID-G0-1