Oferta studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji są realizowane w systemie trójstopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych.

.

Cechami charakterystycznymi trójstopniowego systemu studiów jest ich podział na następujące rodzaje:

  • I stopień: studia inżynierskie,
  • II stopień: studia magisterskie,
  • III stopień: studia doktoranckie.

Rekrutacja na każdy ze stopni odbywa się niezależnie, co oznacza, że kandydaci na II i III stopień mogą rekrutować się z Politechniki Warszawskiej, jak i z innych uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

 

Kierunki studiów realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji

 Szczegółowe informacje i lista specjalności >>

 

Studia III stopnia/doktoranckie (studia 4-letnie, doktorant otrzyma dyplom doktora nauk technicznych)

Informacje o studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

 

Studia Podyplomowe