Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Telefon: (22) 849 97 95

Telefon: (22) 234 84 52

Faks: (22) 849 94 34

biuro.dziekana@wip.pw.edu.pl