Władze Wydziału Inżynierii Produkcji

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Inżynierii Produkcji.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
tel.: (22) 849-9795, (22) 234-8452
e-mail: biuro.dziekana@wip.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW
tel.: (22) 234-8452

Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów

dr inż. Grzegorz Wróblewski
tel.: (22) 234-8431
e-mail: dziekanat.dzienny@wip.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Robert Biernacki
tel.: (22) 234-8254

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych

dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW
tel. dla studentów polskojęzycznych: (22) 234-8431
tel. for foreign students: (22) 234-8228
e-mail: dziekanat.zw@wip.pw.edu.pl

Skład Rady Wydziału

Lista osób wchodzących w skład Rady Wydziału Inżynierii Produkcji

Terminarz posiedzeń RW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2019/2020